بسم الله الرحمن الرحیم


با استعانت از خداوند بی همتا و با عنایت خاص ارواح پاک اهل بیت اطهار علیهم السلام، در این وبلاگ کوشش میشود تا با استفاده از منابع گوناگون قرانی و روایی(شیعی و سنی)مطالبی در شان خاندان پاک پیامبر (ص)و نیز احادیث و زیارات و ادعیه و...که از ناحیه خود اهل بیت اطهار صادر شده اند به زبان عربی و انگلیسی و (در برخی موارد به زبان فارسی)ارائه شود .


ترجمه ی انگلیسی این متون کاملا بوسیله ی اینجانب علی محمد جوادی ابهری انجام گرفته است و قطعا دارای اشکالاتی می باشد که حاکی از بضاعت مزجاه و سرمایه ی قلیل علمی و فنی اینجانب است و نیازمند نگرش اغماض امیز و در عین حال نقاد بازدید کننده گان محترم می باشد.استفاده از متون موجود در این وبلاگ به جهت تحمل زحمات فراوان و مدید در ترجمه ی آنها (از عربی به انگلیسی)صرفا با ذکر نام مترجم (علی محمد جوادی ابهری )شرعا و قانونا مجاز است.